۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز زیاد از ۴ ماه مزد طلبکارند

۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز زیاد از ۴ ماه مزد طلبکارندپرداخت مطالبات مزدی ۱۹۰ کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز در هستان آذربایجان شرقی زیاد از ۴ ماه به تاخیر افتاده هست. به نقل کار جو، شماری از کارگران کارخانه بلبرینگ سازی اعلام کـــردند که هنوز بابت مزد و حق بیمه ...