عملکـــرد کرباسیان در دولت خاتمی و روحانی تکمیلا موفق بود، به وزیر اجرایی قوی نیاز داریم، کرباسیان زیر و بم وزارت اقتصاد را می‌شناسد

وزیر اقتصاد دولت ابداًحات گفت: کرباسیان این ظرفیت را دارد که در اقتصاد کشور تغییر ساختاری ایجاد کند. کار جو- طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت ابداًحات در گفت‌وگو با رویدادنگار اقتصادی در ارزیابی عملکـــرد مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد دولت دوازدهم گفت: بنده جناب آقا کرباسیان را از ...