دوران بازسازی هما فرا رسیده هست، پرواز هستاندارد را به آقام ایران هدیه می‌کنیم

سرپرست جدید هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این شرکت در چهارچوب پلن‌هایی نه‌گانه بازسازی خود را در دستور کار قرار خواهد داد، اظهار کـــرد: به زودی سند راهبردی ایران‌ایر تدوین می‌شود. کار جو- فرزانه شرفبافی در مراسم تودیع و معارفه مدیران ایران‌ایر با بیان این مطلب اظهار کـــرد: ...