پیام تبریک مدیر مجمع کارگران هستان ایلام به مدیرکل کار و رفاه این هستان

پیام تبریک مدیر مجمع کارگران هستان ایلام به مدیرکل کار و رفاه این هستانکار جو: مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هستان ایلام تودیع و معارفه گردید به نقل رویدادنگار پایگاه رویدادی کار جو، در روز شنبه مورخه ٢۴ تیرماه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کار و رفاه اجتماعی ...