راه هموار مناطق آزاد برای قاچاق پوشاک

براساس بررسی‌های انجام شده می‌بینیم، حجم بسیار بالایی از پوشاک یا مستقیم یا به صورت ترانزیت از مرزهای قانونی ایران وارد مناطق آزاد می‌شود، اما خروجی ثبت شده گمرک از این حجم پوشاک، بسیار ناچیز است. به گزارش اقتصاد مقاومتی ، اکنون اغلب مناطق آزاد ایران در حال اعمال معافیت گمرکی ...