آخرین جزئیات از قاچاق ۳۱ کانتینر سنگ قیمتی

در نمونه‌ای کشف شده از قاچاق سازمان یافته کالا، سودجویان توانسته بودند ۳۱ کانتینر سنگهای قیمتی را با جعل اسناد به کشور وارد کنند. به گزارش اقتصاد مقاومتی ، در ماههای اخیر شاهد کشف موارد مختلفی از  محموله‌های بزرگ قاچاق از سوی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بوده‌ایم. در نمونه‌ای دیگر یک ...